Musikteori: intervaller{h1}
Redaktionen
12 trevliga julsånger från tidig musik till nyligen
12 trevliga julsånger från tidig musik till nyligen
Kontakta författare Musikaliska intervaller Ett musikaliskt intervall är ett mått på skillnaden i tonhöjd mellan två toner. En annan användning av ordet hänvisar till eventuella två toner som spelas tillsammans, som i ackord med två toner, men i den här artikeln kommer vi att fokusera på den första meningen, tonhöjdskillnaden (eller förhållandet) mellan två toner. En kunskap om m